logo Predaj.sk

Tento inzerát už nie je aktuálny. Pozrite si nové inzeráty z kategórie Pánska.

Predám vojenskú obuv HAIX High Wal­ker - 175 €

Okres
Žilina
Dátum pridania
12.07.2017
Typ
Predám
Cena
175 €
Vyso­ko­kva­litná hovä­dzia koža s hĺb­ko­vou hyd­ro­fób­nou úpra­vou, prie­duš­nosť 5,0 mg/cm2/h, hrúbka kože: 2,0 – 2,2 mm.
Ochranná obuv 23 cm vysoká pre armádne a bez­peč­nostné zložky, hor­skú službu s vysoko prie­duš­nou nepre­mo­ka­vou mem­brá­nou GORE-TEX Per­for­mance, vnú­torná stielka – lami­nát GORE-TEX®, s vyso­kou odol­nos­ťou voči oderu, podošva 015, anti­sta­tická, odolná voči ole­jom a rop­ným pro­duk­tom, dopl­nená pro­tiš­my­ko­vým dezé­nom (SRC) a tlmia­cou vrstvou, pre­ná­ša­jú­cou nárazy, podošva je vystu­žená a pris­pô­so­bená pre dlho­dobé stá­tie na ostrých hra­nách, doda­točná medzi­vrstva z poly­ure­tá­no­vej peny dodáva obuvi výni­močné tepel­no­izo­lačné vlastnosti,šnuro­va­nie vyso­ko­pev­nostné pozos­tá­va­júce zo sys­tému kovo­vých očiek v spod­nej a háči­kov v hor­nej časti obuvi a pev­ného šnuro­vadla impreg­no­va­ného voči vlh­kosti.
Pôvodná cena: 250,- €
Cena teraz 175€
Veľkosť:UK 10, 11 po jednom kuse, nové, nepoužité.
Zdieľajte inzerát